'യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മക്കളെ വിട്ടുതരില്ല' യുക്രെയ്നിൽ ഹിതപരിശോധന, റഷ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

യുക്രെയ്ൻ മണ്ണിൽ റഷ്യയുടെ ഹിതപരിശോധന നടക്കുന്നതിനിടെ റഷ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം At least 745 people are detained in protests across Russia.

2022-09-25 01:09 pm · Asianet News · 🇮🇳 India · Malayalam