సిట్సి‘పాస్‌' - Namasthe Telangana

ఫైనల్‌ చేరిన తొలి గ్రీక్‌ ప్లేయర్‌పోరాడి ఓడిన జ్వెరెవ్‌.. ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ ‘చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ రోజు కోసమే ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నా. చిన్నప్పుడు

2021-06-11 09:46 pm · Namasthe Telangana · 🇮🇳 India · Telugu