ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി കോടതിയില്‍ കസ്റ്റംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയേക്കും. - NavaKerala News

യു എ ഇ കോണ്സുലേറ്റിലേക്കുള്ള നയ തന്ത്ര ബാഗുവഴി വഴി നടന്ന വിവാദമായ സ്വർണ്ണ ക്കടത്ത് കേസിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി കോടതിയില്‍ കസ്റ്റംസ് റിപ്പോര

2020-10-19 12:41 am · NavaKerala News · 🇮🇳 India · Malayalam