సిట్సిపాస్‌ తొలిసారి

గ్రీస్‌ కుర్రాడు స్టెఫానోస్‌ సిట్సిపాస్‌ అదరగొట్టాడు. అతడు తొలిసారి ఓ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీలో ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. శుక్రవారం నువ్వానేనా అన్నట్లు అయిదు సెట్ల పాటు సాగిన పురుషుల సింగిల్స్‌

2021-06-11 10:37 pm · ఈనాడు · 🇮🇳 India · Telugu