ഇന്ന് ബൽജിയം X റഷ്യ; വെയ്ൽസ്-സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഡെന്മ‍ാർക്ക്- ഫിൻലൻഡ് മത്സരങ്ങൾ

സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ∙ ഫിഫ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ബൽജിയത്തിന്റെ സുവർണതലമുറയിൽ‌ നിന്ന് ആരാധകർ ഇത്തവണ കിരീടത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും.manorama news. manorama online. belgium-russia football.Football News. Malayalam Football News. Sports Magazine. Manorama Online

2021-06-11 09:42 pm · മലയാള മനോരമ · 🇮🇳 India · Malayalam